RENTALS CEL BLAU  l’informa que les dades personals facilitades seran incorporades als nostres sistemes informàtics i documentals conforme el Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caracter Personal, RGDP 2016/679 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. A continuació trobaràs tot el que has de saber sobre

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament de les teves dades personals és  Rentals Cel Blau Blau (Mercè Sala Corominas)  amb NIF 46672079L i domicili a Avda. Platja d'Aro,273 , s'Agaró (17248), Girona.

Les dades de contacte són:

 • Correu electrònic de contacte: rentals@rentalscelblau.com
 • Telèfon de contacte: +34 972 820 853

Amb quina finalitat i base legal utilitzarem les teves dades?

La base legal que ens permet utilitzar la teva informació varia segons la finalitat del tractament d’aquesta. Seguidament et detallem quines son les diferents bases legals en funció de per a què ho fem. Licitud del processament de dades:

 • Consentiment: Quan l’interessat ens ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

 • Execució d’un contracte: El tractament és necessari per a la execució d’un contracte en el qual l’interessat es part o per l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

 • Obligació legal: Podem necessitar la teva informació per a acomplir determinades obligacions legals que ens siguin d’aplicació.

 • Interessos vitals del interessat: Per protegir els interessos vitals de l’interessat o altra persona física.

 • Tasques d’interès públic: Pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

 • Interès legítim: Per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalgui els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.

Quant de temps conservarem les dades proporcionades?

Finques Cel Blau conservarà les teves dades sempre i quan sigui necessari per a complir la finalitat de la teva sol·licitud o tinguem la teva autorització. Un cop passat aquest temps, les teves dades quedaran bloquejades per a acomplir determinades obligacions legals, el temps que s’hagi establert i només seran utilitzades per a aquestes finalitats.

Finques Cel Blau comunicarà a tercers la teva informació?

Només es comunicaran a tercers les teves dades si existeix una obligació legal o bé a encàrrecs dels seu tractament per a gestió de la empresa.

Quins drets tens com a usuari?

 • Dret d’informació: Pot sol·licitar a Finques Cel Blau quines dades personals estan sent tractades i la justificació d’aquest tractament.

 • Dret d’accés: Sempre tindràs accés a les teves dades que estiguin sent tractades, podràs veure o consultar les teves dades així com sol·licitar còpies de les teves dades personals.

 • Dret de rectificació: Aquest dret et permet modificar les teves dades, actualitzar-les p precisar-les.

 • Dret de retirar el consentiment: Et proporciona la capacitat de retirar el consentiment atorgat anteriorment per tractar les seves dades amb una determinada finalitat. Així doncs, Finques Cel Blau deixarà de tractar la teva informació personal.

 • Dret d’oposició: Pots oposar-te a que tractem les teves dades personals o que limitem el seu tractament a uns determinats fins.

 • Dret a ser oblidat: Aquest dona al interessat la capacitat de eliminar les seves dades de la base de Finques Cel Blau.

 • Dret a la portabilitat de dades: Pots sol·licitar que transferim la teva informació, ja sigui perquè te les enviem directament a tu o a un tercer que ens indiquis.

Podràs presentar qualsevol reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si creus que les teves dades no estan sent tractades segons la normativa vigent.

Has de tenir en compte que aquests drets només els pots exercir tu mateix o el teu representant legal. Per aquest motiu i per a qualsevol sol·licitud necessitarem que ens adjuntis una còpia d’un document que acrediti la teva identitat o la del teu representant (DNI, passaport, etc.).