1. Contingut

L'autor es reserva el dret a no ser responsable de l'actualitat, exactitud, integritat o qualitat de la informació proporcionada. Les demandes de responsabilitat per danys causats per l'ús de qualsevol informació proporcionada, incloent-hi qualsevol tipus d'informació que és incompleta o incorrecta, seran rebutjades.

Totes les ofertes són no vinculants i sense compromís. Parts de les pàgines o la publicació completa incloent totes les ofertes i la informació pot ser ampliada, modificada o en part o completament esborrada per l'autor sense previ avís.

2. Referències i enllaços

L'autor no es fa responsable de cap contingut enllaçat o referit de les seves pàgines, llevat que tingui ple coneixement de continguts il·legals i fos capaç de prevenir els visitants del seu lloc que no vegin aquestes pàgines. Si incorregués algun dany per l'ús d'informació presentada allà, només l'autor de les respectives pàgines en seria responsable, no el que ha vinculat a aquestes pàgines. A més, l'autor no es fa responsable dels enviaments o missatges publicats pels usuaris de fòrums de discussió, llibres de visites o llistes de correu a la seva pàgina.

3. Drets d'Autor

L'autor té la intenció de no utilitzar cap material amb drets d'autor per a la publicació o, si no fos possible, indicar el copyright de l'objecte respectiu. Els drets d'autor de qualsevol material creat per l'autor són drets reservats. Qualsevol còpia o ús d'objectes com ara diagrames, sons o textos en altres publicacions electròniques o impreses no està permès sense el consentiment exprés de l'autor.

4. Política de privacitat

Si es donés la possible entrada de dades personals o comercials (adreces de correu electrònic, nom, adreces, etc.).L'entrada d'aquestes dades s'entendrà com a voluntària. L'ús i pagament de tots els serveis oferts són permesos - sempre que sigui tècnicament possible i raonable - sense especificació de cap dada personal o sota especificació de dades anònimes o àlies. L'ús d'adreces postals, números de telèfon o fax i adreces de correu electrònic amb fins comercials està prohibida, els delinqüents que envien missatges spam no desitjats seran castigats.

5. Validesa jurídica d'aquesta exempció de responsabilitat

Aquesta descàrrega de responsabilitat ha de ser considerada com a part de la publicació a Internet referida. Si algunes seccions o termes individuals d'aquesta declaració no fossin legals o correctes, el contingut o validesa de les altres parts quedaran influenciades per aquest fet.